Souviens-toi, c'est maintenant...!

In de Ayurvedische traditie zijn de 5 fundamentele elementen: water (Apas), aarde (Prithivi), vuur (Tejas), lucht (Vayu), en ether (Akasha). Akasha is de primordiale zaak, het alomtegenwoordige bestaan dat alles doordringt. Akasha is de essentie van alles wat onder onze zintuigen valt, alles wat bestaat. Alles komt van Akasha en Akasha zit in alles!

Voor ons wordt Akasha gekenmerkt door emoties en alles wat te maken heeft met puur bewustzijn, vrede en potentie.

"Ik ben gemaakt van het universum en het universum is gemaakt van mij".

Dit ayurvedische spreekwoord vat de hele filosofie van AkashA samen: de mens maakt deel uit van een geheel. Het is dan ook logisch dat zijn natuur wordt beïnvloed door kenmerken die verder gaan dan de traditionele biologische kennis van de moderne wetenschap.

De ware aard van de mens wordt dus bepaald door de combinatie en interactie van de vijf elementen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het universum: water, aarde, vuur, lucht en ether.

AkashA biedt een gepersonaliseerde en aanpasbare (niet-therapeutische!) pedagogische begeleiding aan uw behoeften. Het doel is om u te laten streven naar harmonie, evenwicht en welzijn, dag na dag.

De protocollen, allemaal ondersteund door erkende wetenschappelijke studies, zijn toegankelijk, gemakkelijk te implementeren en zijn gebaseerd op vrije keuze en autonomie (elke begeleiding kan op eenvoudig verzoek van de klant worden afgebouwd).

De "hulpmiddelen" die u ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld om u het vermogen te geven uw mentale middelen zo goed mogelijk te mobiliseren om u optimaal voor te bereiden op de beproevingen van het moderne leven, maar ook om u zo snel mogelijk te laten gaan om terug te keren naar de volheid van het huidige moment, dit toevluchtsoord dat altijd beschikbaar is.

Het actieterrein van AkashA omvat stress en emotie-management en (AkashA/Cardiac Coherence), optimalisatie van het potentieel (AkashA/TOP) en mindfulness-toepassingen (AkashA/Mindfulness en AkashA/Mind-Heart-Body).

Echte verandering zal altijd vanuit uzelf komen. Alleen dan zullen uw gewoontes veranderen...

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle